ასოს შეყვანა

რ. სტრიტი ,,სქესობრივი ცხოვრების კულტურა” >>> თაფლობის თვის პირველი ღამე

65მამაკაცსა და ქალს შეუძლიათ მიანიჭონ ერთმანეთს მეტი სექსუალური სიამოვნება, თუ ისინი დასვენებულნი არიან და თავს კარგად გრძნობენ. ეს განსაკუთრებით ეხებათ ქალებს. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქალისაგან სქესობრივი აქტის გაგრძელების ძალდატანებით მოთხოვნა. ზემონათქვამი წარმოადგენს სექსის სამყაროში შესვლის ერთგვარ წინაპირობას. ნამდვილად შეყვარებული ქმარი საქმის