კრიმინალური აბორტი

კანონმდებლობის მიხედვით ლეგალურად ითვლება სტაციონარულ პირობებში გინეკოლოგის  მიერ ჩატარებული  აბორტი ორსულობის არაუმეტეს 12 კვირაზე. ასევე აუცილებელია, რომ არ არსებობდეს სამედიცინო უკუჩვენება. ორსულობის შეწყვეტის შემდეგ ქალი უნდა დაყოვნდეს სტაციონარში არანაკლებ ერთი დღისა, ხანგრძლივობას წყვეტს პაციენტის მკურნალი ექიმი. >>> Read the rest of this entry »