მენსტრუაციათაშორისი სისხლდენა

მენსტრუაციათაშორისი სისხლდენა - მენსტრუაციის შუა პერიოდში სისხლდენაა.  ზოგიერთი ასეთ მოვლენას აღნიშნავს როგორც მოკლე ციკლს,  მაგრამ ეს ასე არ არის.  მოკლე ციკლი რომელსაც ეწოდება პოლიმენორეა გულისხმობს ძლიერ სისხლდენას თვიურების ბოლოდან მე-13 ან მე-15-ე დღეზე.  როგორც წესი, პოლიმენორეა იწყება საშვილოსნოს ღრუს ლორწოვანი გარსის ნელი რეგენერაციით განპირობებულ,  საშვილოსნოს შეკუმშვის დარღვევების შემთხვევაში.  მიუხედავად ამისა, მენსტრუაციათაშორისი სისხლდენა არ მიეკუთვნება პოლიმენორეას. >>>> Read the rest of this entry »