სასქესო ორგანოების არასწორი მდებარეობა

ჯანმრთელ, სქესობრივად მომწიფებულ ქალში, თუ ის დგას ვერტიკალურად, ტიპიურად ითვლება სასქესო ორგანოების შემდეგი მდებარეობა:
• საშვილოსნო მცირე მენჯის ცენტრში მდებარეობს, გვერდითი კედლებიდან, სიმფიზიდან და გავიდან ერთნაირ მანძილზე.
• საშვილოსნო მოხრილია ოდნავ წინ მისი ძირი მიმართულია მუცლის წინა კედლისკენ, საშვილოს სხეულსა და ყელს შორის მოხრა ქმნის ბლაგვ კუთხეს, რომელიც გაშლილია წინისკენ;
• საშო განლაგებულია მცირე მენჯის ღრუში, გარედან და წინიდან თითქოს მიმართულია ირიბად ზემოთ, ხოლო უკან – საშვილოსნოს ყელისკენ; >>>> Read the rest of this entry »