ოლიგომენორეა

ოლიგომენორეა წარმოადგენს მენსტრუალური ციკლის დარღვევას, რომელიც ვლინდება სისხლდენის მიმდინარეობის შემცირებით ორი ან ნაკლები დღით. ის ჰიპომენსტრუალური სინდრომის ერთ-ერთი სახეა, რომელიც თვიურების შესუსტებას წარმოადგენს. ის ასევე მოიცავს ჰიპომენორეას და ოფსომენორეას-მენსტრუაციათაშორისი მონაკვეთის გახანგრძლივებას 35 დღით. ჰიპომენსტრუალური სინდრომის აღნიშნული ფორმები ძალიან ხშირად ენაცვლება ერთმანეთს და მენსტრუაციის სრული შეწყვეტის – ამენორეის წინამდგომარეობაა. წარმოქმნის დროისა და მიზეზის მიხედვით აღინიშნება პათოლოგიის ორი სახეობა. >>>> Read the rest of this entry »