ლოქიომეტრა

ლოქიომეტრა - (lochiometra; მშობიარობის შემდგომი გამონადენი + ბერძნ..  mētraსაშვილოსნო) – ხასიათდება მშობიარობის შემდგომი გამონადენების დაგროვებითსაშვილოსნოს ღრუში; ვლინდება საშვილოსნოს არასაკმარისი კუმშვითი აქტივობის გამო,  მისი ზედმეტად გაჭიმვის გამო (დიდი ნაყოფი,  მრავალნაყოფიანი ორსულობა),  მშობიარობის პირველ ან მეორე პერიოდში სისუსტის გამო,  ასევე საშვილოსნოს ყელის შიდა პირის სპაზმის დროს. >>>> Read the rest of this entry »