საშვილოსნოს დაწევა და გამოვარდნა metroptosis

საშვილოსნოს დაწევა - ხშირია მოხუცებულობით ასაკში ასევე მშობიარობის დროს გადატანილი ტრავმის, მძიმე ფიზიკური მუშაობის, სასქესო ორგანოებში ინვოლუციურიპროცესების შედეგად. განასხვავებენ საშვილოსნოს დაწევას, მის სრულ და არასრულ გამოვარდნას. Read the rest of this entry »