საშვილოსნოს განვითარების ანომალიები

საშვილოსნოს განვითარების დარღვევები ხშირად თანდაყოლილი პათოლოგიაა     (პრაქტიკულად ყოველი მეხუთე შემთხვევა). მან შეიძლება განაპირობონ თვითნებური აბორტი, ადრეული მშობიარობა, ნაყოფის არასწორი მდებარეობა, მშობიარობის შემდგომი სისხლდენები, ასევე შეიძლება იყოს უშვილობის ან გარე ორსულობის მიზეზი. უფრო გავრცელებულია საშვილოსნოსა და საშოს კომბინირებული ანომალიები. შესაძლებელიასაშვილოსნოს განუვითარებლობა, ორი საშვილოსნოს და ორი საშოს არსებობა, ორრქიანისაშვილოსნოს, საშვილოსნოს გაორების რომლის დროსაც მეორე საშვილოსნო არის დანამატი და ა.შ. >>>> Read the rest of this entry »