რ. სტრიტი ,,სქესობრივი ცხოვრების კულტურა” >>> სქესობრივი ქცევა ზრდასრულ ასაკში
7ფრიგიდულობა რადგან ფრიგიდულობა (ფრიგიდულობა – ქალის სქესობრივი გულგრილობა) და ნიმფომანია (ნიმფომანია – საშვილოსნოს სიშმაგე – ქალის ავადმყოფური სქესობრივი მოთხოვნილება) სქესობრივი ნორმალურობის ორი უკიდურესობაა, ამ საზღვრებს შორის ქალთა სქესობრივი მოქმედება შეიძლება მნიშვნელოვნად იცვლებოდეს. ეს და სხვა მომდევნო ხუთი თავი ყველაზე მნიშვნელოვანია აქ, რადგან მათი გაცნობა ქალს შესაძლებლობას აძლევს საკუთარ სქესობრივ უნარს ჩაუფიქრდეს.გაიცნობიეროს სქესობრივი დაუკმაყოფილებლობის მიზეზი. ამ დელიკატური პრობლემის ზუსტი გადაწყვეტა, თუ იგი წარსულშივე არ იყო რეგულირებული, შეუძლებელია. ამიტომაც ვერც ერთი მამაკაცი საკუთარი შეზღუდული გამოცდილებით ან უყურადღებობით ვერ განსაზღვრავს ერთი ქალის განსაკუთრებულ სხვაობას მეორისაგან.