მშობიარობი ს შემდგომი ყაბზობა

ყაბზობა მშობიარობის შედგომი პერიოდის საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული პრობლემაა. მიზეზები მრავალია, მათ შორის ჰორმონული ფონის ცვლილებები და მუცლის პრესისა დაშორისის კუნთების გადაჭიმვა. ასევ ნაწლავებზე ზემოქმედებას ახდენს საშვილოსნოსგადიდება.  ორსულობის პერიოდში ნაწლავების უბრუნდება პირვანდელ მდებარეობას, რაც ასევე განაპირობებს ყაბზობას. არცთუ იშვიათად საკეისრო კვეთის შემდეგ ქალები ერიდებიან ჭინთვებს არსებული ნაკერების გამო. ნეგატიურ გავლენას ახდენს მეძუძური დედის არასწორად შედგენილი კვების რაციონი.  >>>> Read the rest of this entry »