საკვერცხის ორსულობა

განასხვავებენ საკვერცხის ორი ტიპის ორსულობას: