პლაცენტის პათოლოგია

პლაცენტის  ანომალიებს წარმოადგენს: ფორმის ცვლილება, მაგალითად ნამგლისებრიპლაცენტა, ორმაგი პლაცენტა, დამატებითი პლაცენტა ან მისი დამატებითი წილი. მშობიარობის შემდეგ აუცილებელია მოხდეს დათვალიერება, რათა დავრწმუნდეთ, რომ საშვილოსნოში არაა დარჩენილი პლაცენტის  წილი, ამაზე შეიძლება მიუთითებდეს გაწყვეტილი სისხლძარღვი. >>>> Read the rest of this entry »