აბორტისშემდგომი ორსულობა

აბორტიაბორტისშემდგომი ორსულობა, აბორტისშემდგომი ორსულობის  შეწყვეტა>>> 
გადატანილი აბორტი ნებისმიერ შემთხვევაში აისახება ქალის რეპროდუქციულ ფუნქციაზე. ამის გამო ექიმები დიდ ყურადღებას უთმობენ ამ კატეგორიის პაციენტებს. აბორტი დროსსაშვილოსნოს ყელის ტრავმირება  საფრთხეს უქმნის აბორტისშემდგომ დამდგარორსულობასაშვილოსნოს ყელი წარმოადგენს კუნთოვან წარმონაქმნს,  რომელიც იოლად შეიძლება დაზიანდეს ქირურგიული ინ­სტრუ­მენტით, განსაკუთრებით მაშინ, როცაორსულობა პირველია და საშვილოსნოს ყელის არხი საკმაოდ ვიწროა. საშვილოსნოს  ყელის დაზიანება მის არასრულფასოვნებას იწვევს და უკვე შემდგომ დამდგარი ორსულობის დროს ვეღარ ახდენს ნაყოფის შეკავებას და 16-18 კვირაზე დგება ორსულობის ნაადრევი შეწყვეტის  საშიშროება. Read the rest of this entry »