ალგოლაგნია

ალგოლაგნია  (ბერძ. algos -  ტკივილი, lagneia – ავხორცობა) სქესობრივი დაკმაყოფილებისისეთი სახეა, როდესაც პარტნიორი სიამოვნებას იღებს სქესობრივი პარტნიორისადმი  ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური ტკივილის მინიჭებით (აქტიური ალგოლაგნია, სინონიმები:ეროტიული ტირანიზმი, მოძალადეობა) ან საკუთარ თავზე ტკივილის მინიჭებას სქესობრივი პარტნიორის მიერ (პასიური ალგოლაგნია, სინონიმები: მაზოხიზმიპასივიტიზმი). >>>>Read the rest of this entry »